Vordingborg Kommune Budgetaftale

Der er indgået budgetaftale 2021 for Vordingborg Kommune, en aftale der omfatter Støberihallerne.

Det er en aftale der støtter arbejdet med at udvikle et varigt projekt for Støberihallerne og understøtter foreningens arbejde.

Nyheden om af budgetaftalen kan du finde på kommunens hjemmeside og aftalen kan hentes i sin helhed på dette link

Det drejer sig om aftalens pkt 5.13 som gengivet herunder

5.13 Støberihallerne

Der på går forskellige sonderinger i relation til at sikre fremtiden for Støberihallerne i Præstø. Samtidig er der igangsat forskellige aktiviteter i de gamle haller og der er stiftet en ambitiøs forening for disse aktiviteter. For at understøtte såvel arbejdet med at udvikle et vaigt projekt for Støberihallerne og for at understøtte foreningens arbejde, afsættes 0,1 mio. kr i 2021.