Stiftelse

Foreningen startes med den stiftende generalforsamling 16. september 2020 kl 16.00

Annoncering Ugeavis den 2. sept 2020

Stiftende generalforsamling i forening for traditionelt håndværk i Støberihallerne i Præstø den 16,9 kl. 16.00

Alle intereserede er inviteret til stiftende generalforsamling for foreningen i Støberihallerne, Adelgade 20, Præstø

Forslag til vedtægterne kan ligesom projektbeskrivelsen rekvireres ved henvendelse til Stefan Preusche og Klaus Lindegaard fra initiativgruppen samt på hjemmesiden: www.stoeberihallerne.nu

stefan@bosei.dk

klauslindegaard@yahoo.dk

Af hensyn til forholdregler i forbindelse med corona, bedes interesserede tilmelde sig til ovenstående.

DAGSORDEN

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Registrering af fremmødte
  5. Valg af stemmetællere
  6. Kort præsentation af Projekt ide
  7. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  8. Valg ifølge vedtægterne

Bilag med vedtægts- og bemandingsforslag findes som underafsnit til dette menupunkt.