Nyhedsbrev 19. feb 2021

Nyhedsbrev 19. februar 2021

Kære medlemmer og venner af Foreningen for Traditionelle Håndværk.

Som det nok er de fleste bekendt, har Vordingborg Kommune indgået en aftale med Realdania omkring restaurering af Støberihallerne. Den praktiske del af dette arbejde påbegyndes den 15. juni 2021, hvorfor Støberihallerne til den dato skal være fraflyttet.

Således skal vi som forening finde et nyt sted til vores aktiviteter. Denne ’genhusning’ foregår i tæt dialog med Vordingborg Kommune, og alternativer er allerede italesat og besigtiget.   

I dialogen med Vordingborg Kommune er der to perspektiver i forhold til fraflytningen – permanent eller midlertidig fraflytning. I forhold til foreningens virke er der også italesat to perspektiver – de praktiske værksteder primært til bådebygning, og de ønskede rammer i forhold til formidling af håndværkskultur.

Der er ingen tvivl om, at en stor del af foreningens stiftelsesgrundlag og selve etableringen var baseret på en forventning om, at Støberihallerne i fremtiden ville være en del af både det praktiske og den kulturelle formidling. Denne opfattelse synes nu udfordret af realiteterne, og trods den i øvrigt gode dialog med Vordingborg Kommune, ser det umiddelbart ikke ud til, at Foreningen for Traditionelle Håndværk ses som en naturlig del i kommunens fremtidige planer for Støberihallerne.

Foreningens fremtid er i sagens natur en opgave bestyrelsen tager seriøst, og diskuterer løbende, hvilket medfører, at alle alternativer allerede nu må inddrages i overvejelserne om foreningens fremtid. Både af hensyn til de forventninger medlemmer og støtter til foreningen har, men også fordi flere af de ildsjæle der stædigt pustede til de gløder der senere førte til foreningens etablering, nu oplever en stor del af de oprindelige forventninger og drømme står foran en pludselig forandring, måske af permanent karakter.

At kombinere bibliotek og borgerservice, med foreningens idéer om arbejdende værksteder og formidling af håndværkskultur, virker ikke indtænkt i kommunens nuværende planer for bygningerne. Men foreningens bestyrelse og mange ildsjæle kæmper forsat for, at Foreningen for Traditionelle Håndværk bliver en integreret del af Støberihallernes fremtid, og at foreningens formål om formidling af håndværkskultur udleves i netop de bygningers fantastiske kulturelle rammer. Som det hele tiden har været tænkt.    

Og netop ildsjælene, der er den store kraft i en forening som denne, skal respekteres og høres. Derfor går en stor del af tiden netop nu med at forsøge at sikre en tæt dialog mellem kommunen, foreningens bestyrelse og foreningens ildsjæle. For det vil ikke være bæredygtigt at indgå aftaler på foreningens vegne, uden ildsjælene kan se sig selv i de konstellationer der diskuteres.

Foreningen er allerede tildelt midler af flere omgange til projekter, og en del af disse midler har foreningen øremærket til aktiv inddragelse af andre lokale initiativer for lokale med virketrang – i alle aldre. Foreningens adgang til, og anvendelse af, disse midler, er helt naturligt afhængig af de rammer foreningen har i den periode midlerne investeres.     

Så netop det at diskutere konstellationer, helt lavpraktisk, er en udfordrende og forpligtende proces. Hvor meget plads skal vi bruge til hvem, og til hvilke helt konkrete formål. Hvor langt er vi med bådebygning, kanobygning, små værksteder, andre håndværk, formidling og aftaler om formidling og så videre. Alt sammen store spørgsmål til en forening drevet af frivillige, i en mørk og kold tid, præget af Covid19-restriktioner, hjemmearbejde, hjemmeskole og andre atypiske betingelser.

Foreningens for Traditionelle Håndværks formål er ganske tydelige i vedtægterne, og i dem indgår Støberihallerne som en ikke uvæsentlig del. At skabe og udvikle en forening med dette ambitionsniveau tager tid og kræver kræfter. Men med den nuværende udvikling, er det ikke usandsynligt, at en proces der måske kunne tage nogle år at udvikle bæredygtigt, nu skal forceres. Med den iboende risiko der er for at miste tilslutning fra de allervigtigste – mennesker med engagement. Og den tilslutning der skal modnes undervejs.

Det er bestyrelsens helt klare opfattelse, at et fælles træk for alle aktivt involverede i foreningens etablering og virke, er at vi brænder for Præstø og byens udvikling. At vi sammen har visioner og ser mulighederne i en fortsat udvikling af en af Danmark mest karakteristiske og smukkeste byer. For mange af os kan det umiddelbart være svært at se disse ambitioner, på vegne af Præstø og byens borgere, udløst gennem flytningen af bibliotek og borgerservice til de fantastiske støberihaller. Men vi må samtidigt huske på, at vi ikke kender de endelige planer for Støberihallerne.

Da vi endnu ikke kender de endelige fysiske rammer for foreningen, og derfor heller ikke omfanget af de aktiviteter vi så gerne vil igangsætte, tøver vi med at opkræve kontingenter. Foreningen vil fortsat arbejde efter de vedtagne formål, og i bestyrelsen tror vi på jeres opbakning til det videre forløb, og imødeser meget gerne kommentarer, forslag og idéer.

Vi håber forløbet vil ende i en løsning der gavner Foreningen for Traditionelle Håndværk, Støberihallerne, initiativtagerne og alle med god energi og højt engagement. Det findes heldigvis i stor stil blandt borgerne i Præstø.

Mange hilsener

Bestyrelsen

Hent nyhedsbrevet i PDF-format til udskrift, KLIK HER