Medlemskab og kontingent

Kære kommende medlem

Vi har modtaget din indmeldelse i Foreningen for Traditionelle Håndværk, og vil gerne sige mange tak fordi du vil støtte foreningen og dens formål. Selvom Foreningen blev stiftet i 2020, har vi endnu ikke opkrævet medlemshonorar, bl.a. fordi det har været meget usikkert hvilke rammer og forhold vi kunne byde vores medlemmer.

Foreningens formål er bevaring af maritime og traditionelle håndværksfag som forudsætning for vedligehold og udvikling af vores dejlige havn og by, samt at skabe en forbindelse for disse traditionelle fag ind i nutiden.

Ud over det har foreningen et formål om at bevare Støberihallerne i Præstø som et levende byrum. Dette formål er lige nu sat på pause mens Realdania sætter bygningerne i stand, og så vil vi se på om vi kan komme tilbage.

Vi håber alligevel at du stadig har lyst til at støtte foreningen i de nye fantastiske rammer som ligger ved siden af pakhus 8 ved havnen, i en tredjedel af den gamle bådhal. Vi er lige nu i gang med at indrette os i værkstedet og bygger videre på den påbegyndte smakkejolle, for at samle erfaringer.

Hallen er optimal til at arbejde med forskellige fag og hvis vi er heldige, kan vi på sigt indrette nogle fine udstillinger på loftet af pakhus 8, som har tilknytning til værkstedet. Vi holder åben tirsdag og torsdag fra 16-18 og lørdag fra 9-14. Alle er velkommne.

På generalforsamlingen den 7. juni i år er kontingentet sat til 200 kr. for støttemedlemmer over 18 år om året (se hjemmesiden www.stoeberihallerne.nu/bliv-medlem/ ) Kontingentet giver adgang til at komme i foreningens værksted ved pakhus 8’s gamle bådhal, efter aftale med foreningen. Åbningstider og vedtægter kan ses på hjemmesiden (klik på stoeberihallerne.nu )

Derudover giver medlemskab stemmeret på generalforsamlingen

Du kan indbetale på

Mobilepay nr. 721837

Bankkonto reg. 6140 konto 4381693

Husk i begge tilfælde at det er vigtigt med det fulde navn på indbetaleren.

Tak for din støtte, det betyder meget og vi glæder os til at se dig i hallen.

Mange hilsener og velkommen i foreningen.