Dagsorden stiftende

Den stiftende generalforsamling 16 sept 2020 kl 16.00 afvikles med denne dagsorden

  1. Velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Registrering af fremmødte
  5. Valg af stemmetællere
  6. Kort præsentation af Projekt ide
  7. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
  8. Valg ifølge vedtægterne

Se vedtægterne under menupunkt STIFTELSE

Husk tilmelding,f hensyn til forholdregler i forbindelse med corona, bedes interesserede tilmelde sig på en disse mailadresser:

stefan@bosei.dk

klauslindegaard@yahoo.dk