Generalforsamling referat og nyhedsbrev

Nyhedsbrev og invitation til arbejdsdag den 19.juni kl.9-14 Kære medlemmer Vi har nu afhold vores første generalforsamling med et fint fremmøde, for sidste gang foreløbigt i Støberihallernes have. Referat fra generalforsamlingen med Formandens beretning og regnskab/budget kan hentes fra hjemmesiden ved klik på link i dokumentlisten. Referat Regnskab Budget Ud over det er vi nu … Læs Mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen for Traditionelle Håndværk Kære medlemmer og venner af Foreningen for Traditionelle Håndværk Siden foreningens start for et år siden har der – som I ved – været en del usikkerhed om hvorvidt foreningen fortsat kunne gøre brug af Støberihallerne. Vi besluttede i bestyrelsen at vi derfor ville vente med … Læs Mere

Resultat Stiftende Generalforsamling

På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget at stifte foreningen og vedtægter for foreningen. Endvidere blev bestyrelsesmedlemmer valgt. Reviderede og vedtagne vedtægter fremgår af underpunkt til menu Stiftelse. Valgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af underpunkt til menu Stiftelse.

Dagsorden stiftende

Den stiftende generalforsamling 16 sept 2020 kl 16.00 afvikles med denne dagsorden Velkommen Valg af dirigent Valg af referent Registrering af fremmødte Valg af stemmetællere Kort præsentation af Projekt ide Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter Valg ifølge vedtægterne Se vedtægterne under menupunkt STIFTELSE Husk tilmelding,f hensyn til forholdregler i forbindelse med corona, bedes … Læs Mere

Stiftende Generalforsamling

Stiftende generalforsamling er fastlagt til 16. september kl 16 i Støberihallerne. Der er annonceret vedtægtsforslag, som også omfatter organisation og bemandingsforsalg samt oplæg til medlemsforhold Denne nyhed opdateres ikke med generalforsamlings bilag, bilag og andre fakta og oplæg til stifteksen af foreningen findes under faneblad STIFTELSE Kommentar eller spørgsmål kan sendes til initiativgruppen med formularen … Læs Mere

Stiftende forsamling.

Vi inviterer til stiftende møde den 19.08 kl.16 til 17.30 i Støberihallerne, Adelgade 20 4720 Præstø. Alle er velkommen til at være med. Vi starter med en kort rundvisning, hvor vi fortæller om projektideen med efterfølgende præsentation af de forskellige medlemmer af styregruppen. Herefter vil vi danne foreningen og tale om, hvordan vi kommer videre. Flere forslag … Læs Mere