Bliv medlem

Foreningen, som har til formål at skabe en masse liv i Støberihallerne er i gang med at genstarte aktiviteter i de gamle bygninger og vi har brug for din støtte.

Ved at blive medlem af foreningen støtter du mindre reparationsopgaver, kulturarrangementer og indkøb af materialer og værktøj til åbne workshops og arbejdsdage rundt om i hallerne, som skal inspirere, samle, skabe glæde og fællesskab.

Kontingenter og medlemstyper er vedtaget af den valgte bestyrelse.

 

Kontingent

Privatpersoner kan melde sig ind i foreningen for 200 kr. årligt pr. person over 18 år.

Medlemskabet giver mulighed for at bruge værkstederne efter aftale i foreningens åbningstid.

Derudover giver medlemskabet stemmeret på foreningens generalforsamling i henhold til vedtægterne.

Børn og unge under 18 år betaler ikke for medlemskab, men er velkomne ifølge med voksne medlemmer.

 

Virksomheder, der ønsker at støtte foreningens formål, kan tegne sponsorater ved henvendelse til Foreningens kasserer.

Indmeldelse som individuel personlig medlem sker ved udfyldning af blanket med følgende oplysninger:

Navn, Adresse, E-mail, Telefon, Fødselsdato og -år, Voksen eller ungdomsmedlem

 

Medlemsblanket
Indmeldelses blanket
Udfyld med fornavn og efternavn på den der ønsker indmeldelse
Udfyld med email adressen for den der ønsker at blive medlem, eller email adressen som denne kan kontaktes på
Angiv som 8-cifrettal fx 12345678
Angiv som et tal uden blanke eller bindestreger ååååmmdd fx 19580829 Ved fejl omtales det som telefonnummer, men skal altså være en fødselsdato
Angiv henvendelses type