Velkommen til Støberihallerne

Forening for Traditionelle Håndværk

Adelgade 20, Præstø

Åbent alle tirsdage, torsdage og lørdage

Nyhedsbrev 19. feb 2021

Nyhedsbrev 19. februar 2021 Kære medlemmer og venner af Foreningen for Traditionelle Håndværk. Som det nok er de fleste bekendt, har Vordingborg Kommune indgået en aftale med Realdania omkring restaurering af Støberihallerne. Den praktiske del af dette arbejde påbegyndes den 15. juni 2021, hvorfor Støberihallerne til den dato skal være fraflyttet. Således skal vi som … Læs Mere

Støberihallerne – offentlig adgang

Støberihallerne har haft faste åbningstider tirsdage, torsdage og lørdage, hvor medlemmer og gæster var velkomne til besøg. Med skærpede restriktioner som følge af Corona Covid-19 er det vanskeligt, at administrere den frie adgang forsvarligt. Det gælder hensynet til de besøgende, men også hensynet til de foreningsmedlemmer der er værter og fremvisere og dermed ansvarlige for … Læs Mere

Nyhedsbrev 2, dec 2020

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev med status 23 dec 2020. Nyhedsbrevet indeholder blandt andet omtalen af salget af Støberihallerne til Real Dania Byg Nyhedsbrevet kan  downloades i PDF-format (fx til udskrift) ⇒ HER (nyhedsbrev 2 PDF) I nyhedsbrevet fortælles om den nye FACEBOOK side der har titlen “Støberihallerne i Præstø” og findes på adressen https://www.facebook.com/stoeberihal  Tilmeld … Læs Mere

Nyhedsbrev Dec 2020

Bestyrelsen har udsendt nyhedsbrev med status dec 2020. Status fortæller om aktiviteterne og projekterne, men også lidt om bestyrelsens etablering og indsats for at komme i gænge, Nyhedsbrevet indeholder også vejledninger og forklaringer til medlemskab, indmeldelse og kontingent for det første aktive medlemsår 2021. Specielt dette er vigtigt, fordi det er en ny proces for … Læs Mere

Vordingborg Kommune Budgetaftale

Der er indgået budgetaftale 2021 for Vordingborg Kommune, en aftale der omfatter Støberihallerne. Det er en aftale der støtter arbejdet med at udvikle et varigt projekt for Støberihallerne og understøtter foreningens arbejde. Nyheden om af budgetaftalen kan du finde på kommunens hjemmeside og aftalen kan hentes i sin helhed på dette link Det drejer sig … Læs Mere

Resultat Stiftende Generalforsamling

På den stiftende generalforsamling blev det vedtaget at stifte foreningen og vedtægter for foreningen. Endvidere blev bestyrelsesmedlemmer valgt. Reviderede og vedtagne vedtægter fremgår af underpunkt til menu Stiftelse. Valgte bestyrelsesmedlemmer fremgår af underpunkt til menu Stiftelse.

Dagsorden stiftende

Den stiftende generalforsamling 16 sept 2020 kl 16.00 afvikles med denne dagsorden Velkommen Valg af dirigent Valg af referent Registrering af fremmødte Valg af stemmetællere Kort præsentation af Projekt ide Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter Valg ifølge vedtægterne Se vedtægterne under menupunkt STIFTELSE Husk tilmelding,f hensyn til forholdregler i forbindelse med corona, bedes … Læs Mere

Stiftende Generalforsamling

Stiftende generalforsamling er fastlagt til 16. september kl 16 i Støberihallerne. Der er annonceret vedtægtsforslag, som også omfatter organisation og bemandingsforsalg samt oplæg til medlemsforhold Denne nyhed opdateres ikke med generalforsamlings bilag, bilag og andre fakta og oplæg til stifteksen af foreningen findes under faneblad STIFTELSE Kommentar eller spørgsmål kan sendes til initiativgruppen med formularen … Læs Mere

Stiftende forsamling.

Vi inviterer til stiftende møde den 19.08 kl.16 til 17.30 i Støberihallerne, Adelgade 20 4720 Præstø. Alle er velkommen til at være med. Vi starter med en kort rundvisning, hvor vi fortæller om projektideen med efterfølgende præsentation af de forskellige medlemmer af styregruppen. Herefter vil vi danne foreningen og tale om, hvordan vi kommer videre. Flere forslag … Læs Mere